Za odpiranje vhodnih, garažnih in drsnih vrat, zapornic za parkirišča, ... nudimo naprave in sisteme kontrole pristopa.

Vse naprave so lahko samostojne z relejskim izhodom, ki krmilijo druge električne naprave. Programiranje se običajno izvede enostavno na sami napravi, povezave z računalnikom in razne evidence niso možne. Kot samostojne naprave kontrole pristopa nudimo: šifratorje, čitalce prstnih odtisov, čitalce brezkontaktnih kartic in obeskov, daljinske komande in GSM stikala.

                               

 

Poleg enostavnih sistemov kontrole pristopa se lahko uporabljajo tudi računalniško vodeni sistemi, kjer se šifratorji, čitalci kartic, prstnih odtisov in radijskih tipk uporabljajo samo kot čitalna mesta, ki so povezana na pristopni terminal in naprej na PC računalnik. V tem primeru se uporablja programska oprema za nastavitev sistema, nadzor, arhiviranje in obdelavo podatkov.

 

Sistem kontrole obhodov

K kontroli pristopa štejemo tudi sistem kontrole obhodov. V tem primeru varnostnik, ki varuje nek objekt pri sebi nosi obhodni terminal, na objektu pa so nameščene kontrolne točke. Ko varnostnik naredi obhod, se mora s terminalom registrirati na kontrolni točki, v terminal se vpišejo podatki o lokaciji, uri in varnostniku, ki je opravil obhod. Ko v centralo vrne obhodni terminal, je iz njega možno prekopirati vse podatke o gibanju varnostnika.